After We Fell: Từ khi chúng ta tan vỡ

After We Fell: Từ khi chúng ta tan vỡ

After We Fell

Nội dung phim After We Fell: Từ khi chúng ta tan vỡ

Tessa và Hardin yêu nhau hơn bao giờ hết. Nhưng trước những bí mật còn giấu kín và lời hứa còn dang dở, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để cùng xây đắp tương lai.