Ashley Garcia: Thiên tài đang yêu (Phần 2)

Ashley Garcia: Thiên tài đang yêu (Phần 2)

Ashley Garcia: Genius in Love (Season 2)

Nội dung phim Ashley Garcia: Thiên tài đang yêu (Phần 2)

Ashley Garcia: Genius in Love (Season 2)

Ashley Garcia – nhà khoa học 15 tuổi – khám phá các bí ẩn của tuổi dậy thì thời hiện đại sau khi chuyển tới bờ bên kia của đất nước để theo đuổi sự nghiệp robot học.