Atom: Sự Khởi Đầu

Atom: Sự Khởi Đầu

Atom: The Beginning

Nội dung phim Atom: Sự Khởi Đầu

Phần trước của Astro Boy - Cậu bé robot! Nhật Bản trong thời gian tới phải chịu đựng một thảm họa lớn không giải thích được. 5 năm sau, hai nhà nghiên cứu trẻ tại một trường đại học đã đặt tất cả hy vọng của họ vào việc phát triển robot.