Avengers: Đế Chế Ultron

Avengers: Đế Chế Ultron

Avengers: Age of Ultron

Nội dung phim Avengers: Đế Chế Ultron

Khi Tony Stark và Bruce Banner cố gắng nhảy-Bắt đầu một chương trình gìn giữ hòa bình không hoạt động được gọi là Ultron, mọi thứ đã sai lầm khủng khiếp và anh hùng hùng mạnh nhất của Trái đất để ngăn chặn Ultron nhân vật phản diện ban hành kế hoạch khủng khiếp của mình.