Bà hoàng phương Nam (Phần 3)

Bà hoàng phương Nam (Phần 3)

Queen of the South (Season 3)

Nội dung phim Bà hoàng phương Nam (Phần 3)

Cuối cùng, Teresa cũng được tự do xây dựng đế chế riêng, nhưng cô phải đối mặt với những kẻ thù mới và cũ, những kẻ đe dọa giấc mơ — và cả mạng sống của cô.