Bác sĩ của ma nữ tộc

Bác sĩ của ma nữ tộc

モンスター娘のお医者さん

Nội dung phim Bác sĩ của ma nữ tộc

Tại thị trấn "Lind Worm", nơi quỷ và người chung sống cùng nhau, Tiến sĩ Glenn, một bác sĩ mới, hôm nay cũng đang khám bệnh ! !!Ông kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách, sờ nắn vết thương của nàng những cô gái không phải loài người? Gì thế này, một bầu không khí nguy hiểm ...?