Bạn cùng phòng

Bạn cùng phòng

Roommate

Nội dung phim Bạn cùng phòng

Một nhân viên văn phòng bị thương kết bạn với một y tá tốt bụng. Sau khi trở thành bạn cùng phòng của cô, hành vi của y tá này nhanh chóng trở nên kỳ lạ... và chết chóc.