Bánh Quế + Mochi: Đại tiệc ngày lễ

Bánh Quế + Mochi: Đại tiệc ngày lễ

Waffles + Mochi's Holiday Feast

Nội dung phim Bánh Quế + Mochi: Đại tiệc ngày lễ

Trong Ngày Đóng Băng đầu tiên, Waffles và Mochi nhận ra truyền thống ngày lễ không chỉ có đồ ăn, mà còn là việc tạo ra kỷ niệm đẹp với những người bạn yêu quí!

Trailer phim Bánh Quế + Mochi: Đại tiệc ngày lễ:

trailers