Bệnh Viện Ác Nhân

Bệnh Viện Ác Nhân

The Hospital 2

Nội dung phim Bệnh Viện Ác Nhân

Phim Bệnh Viện Ác Nhân - The Hospital 2 (2015): Tiếp nối phần đầu của dòng phim kinh dị kinh phí thấp 'The Hospital'.

Trailer phim Bệnh Viện Ác Nhân:

trailers