Bí mật giới thể thao: Giao kèo với quỷ

Bí mật giới thể thao: Giao kèo với quỷ

Untold: Deal With the Devil

Nội dung phim Bí mật giới thể thao: Giao kèo với quỷ

Trong quyền anh, Christy Martin phá vỡ những giới hạn và đấm vỡ mũi. Xong hình ảnh bên ngoài của cô không cho thấy những vật lộn cá nhân, lạm dụng và tính mạng bị đe dọa.