Biển yêu thương

Biển yêu thương

Sea of Love

Nội dung phim Biển yêu thương

Hội bạn động vật biển Bruda, Bobbi, Wayu và Puri tham gia các cuộc phiêu lưu nhỏ trong đại dương, nơi những khoảnh khắc có liên quan mỗi ngày đều đi kèm chút ma thuật.