Bóng ma Anh Quốc (Phần 5)

Bóng ma Anh Quốc (Phần 5)

Peaky Blinders (Season 5)

Nội dung phim Bóng ma Anh Quốc (Phần 5)

Khi gia đình Shelby vật lộn với vụ sụp đổ chứng khoán năm 1929, quyền lực của Tommy bị đe dọa bởi các thành viên nhỏ hơn trong gia đình và những đối thủ phát xít.