Bức thư tình cuối

Bức thư tình cuối

The Last Letter From Your Lover

Nội dung phim Bức thư tình cuối

Sau khi tìm thấy mớ thư tình từ năm 1965, một nhà báo bắt tay vén bức màn bí ẩn của một chuyện tình bí mật – trong khi bước vào chuyện tình của riêng mình.