Cảnh Sát Giữ Trẻ 2

Cảnh Sát Giữ Trẻ 2

Kindergarten Cop 2

Nội dung phim Cảnh Sát Giữ Trẻ 2

Phim Kindergarten Cop 2 (2016): Được giao nhiệm vụ tìm lại những thông tin nhạy cảm bị đánh cắp, một nhân viên FBI cộc cằn cải trang thành giáo viên mẫu giáo, nhưng sự tự do và luật lệ trong lớp học khó khăn hơn những nhiệm vụ mà anh nhân viên FBI này được giao.

Trailer phim Cảnh Sát Giữ Trẻ 2:

trailers