Cao bồi đô thị

Cao bồi đô thị

Concrete Cowboy

Nội dung phim Cao bồi đô thị

Được gửi đến ở với người bố mà cậu vốn không gần gũi trong mùa hè, thiếu niên nổi loạn tìm thấy tình thân trong cộng đồng cao bồi da đen đầy gắn bó tại Philadelphia.

Trailer phim Cao bồi đô thị:

trailers