Chàng lý tưởng, trên lý thuyết

Chàng lý tưởng, trên lý thuyết

Good on Paper

Nội dung phim Chàng lý tưởng, trên lý thuyết

Sau nhiều năm ưu tiên cho sự nghiệp, cây hài độc thoại gặp một anh chàng dường như là hoàn hảo: thông minh, tử tế, thành công... và có thể không phải là hàng thật.