Chiến Binh Đặc Chủng 2

Chiến Binh Đặc Chủng 2

The King Of Special Forces 2

Nội dung phim Chiến Binh Đặc Chủng 2

Phim Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The King Of Special Forces 2 (2017): Đặc chủng binh Trình Nghị trong một lần chiến đấu chống lại khủng bố với “web đen” đã mất đi người chiến hữu của mình là Viên Dã. Để bảo vệ cho sự an toàn của quốc gia, Trần Nghĩ đã trà trộn làm nội ứng trong một quán rượu có liên quan đến trang web đen đó, sau đó phối hợp hành động với công an, thâm nhập vào trung tâm phạm tội.

Trailer phim Chiến Binh Đặc Chủng 2:

trailers