Chuyện tình Bangkok: Thú nhận

Chuyện tình Bangkok: Thú nhận

Bangkok Love Stories: Plead

Nội dung phim Chuyện tình Bangkok: Thú nhận

Ở khu phố Tàu thuộc Bangkok, một chuyên gia tiếp thị số đầy nhiệt huyết đã phải lòng một thầy bói mù, nhưng tình yêu của họ bị định đoạt sẽ kết thúc trong đau khổ.

Trailer phim Chuyện tình Bangkok: Thú nhận:

trailers