Cỗ Máy Sát Nhân

Cỗ Máy Sát Nhân

Kill Command

Nội dung phim Cỗ Máy Sát Nhân

Phim Cỗ Máy Sát Nhân - Kill Command 2016: Thuộc thể loại hành động viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa khi con người chiến đấu với máy móc.

Trailer phim Cỗ Máy Sát Nhân:

trailers