Con mắt âm dương

Con mắt âm dương

The Eye

Nội dung phim Con mắt âm dương

Sau khi được cấy ghép giác mạc, người nghệ sĩ vĩ cầm mù lấy lại thị lực nhưng tác dụng phụ lại bao gồm cả khả năng nhìn thấy sinh vật siêu nhiên.