Cơn mưa thép

Cơn mưa thép

Steel Rain

Nội dung phim Cơn mưa thép

Giữa một cuộc đảo chính, một đặc vụ Bắc Hàn trốn thoát về phía nam cùng với một vị nguyên thủ đang bị thương để giữ tính mạng cho ông và ngăn chặn chiến tranh Triều Tiên.