Crack: Cocaine, tham nhũng & âm mưu

Crack: Cocaine, tham nhũng & âm mưu

Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy

Nội dung phim Crack: Cocaine, tham nhũng & âm mưu

Thứ ma túy mạnh giá rẻ nổi lên vào thời kỳ suy thoái, châm ngòi cho khủng hoảng đạo đức do phân biệt chủng tộc. Khám phá lịch sử phức tạp của crack vào những năm 1980.

Trailer phim Crack: Cocaine, tham nhũng & âm mưu:

trailers