Cửa hàng nhà bên: Chương kế tiếp (Phần 1)

Cửa hàng nhà bên: Chương kế tiếp (Phần 1)

Check The Store Next Door: The Next Chapter (Season 1)

Nội dung phim Cửa hàng nhà bên: Chương kế tiếp (Phần 1)

Khi chủ cửa hàng một thời đã chán cảnh nghỉ hưu, ông mua một ao cá và ứng phó với những tình huống dở khóc dở cười mới trong cuộc sống cùng một đội ngũ nhân viên kỳ quặc.