Cửa hàng nhà bên: Chương kế tiếp (Phần 2)

Cửa hàng nhà bên: Chương kế tiếp (Phần 2)

Check The Store Next Door: The Next Chapter (Season 2)

Nội dung phim Cửa hàng nhà bên: Chương kế tiếp (Phần 2)

Sau khi nhiệm vụ quản lý ao cá khiến Koh Afuk gặp rắc rối, ông phải tìm cách thoát khỏi cảnh bị giam cầm.