Cuộc chiến chống ma quỷ

Cuộc chiến chống ma quỷ

Superstition

Nội dung phim Cuộc chiến chống ma quỷ

Với khả năng siêu nhiên của mình, một gia đình chiến đấu để thị trấn nhỏ miền Nam của họ sạch bóng linh hồn độc ác và ma quỷ nhập tràng.