Cuộc Chiến Quyền Lợi

Cuộc Chiến Quyền Lợi

The Hunt

Nội dung phim Cuộc Chiến Quyền Lợi

Phim Cuộc Chiến Quyền Lợi - The Hunt 2016: Cuộc chiến giữa một thợ săn và dân làng vì một mỏ vàng mới được phát hiện.