Cuộc Sống Bí Mật Của Kyle

Cuộc Sống Bí Mật Của Kyle

The Secret Life of Kyle

Nội dung phim Cuộc Sống Bí Mật Của Kyle

Sau sự kiện của Despicable Me 3, chúng ta hãy xem cuộc sống bí mật của Kyle khi Gru và gia đình mình chuyển đi.

Trailer phim Cuộc Sống Bí Mật Của Kyle:

trailers