Cuộc sống thượng lưu

Cuộc sống thượng lưu

My Golden Life

Nội dung phim Cuộc sống thượng lưu

Đang khao khát có công việc toàn thời gian, nữ nhân viên hợp đồng chăm chỉ thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn sau một tiết lộ bất ngờ về gia đình cô.