Cuộc tấn công của khuôn mẫu Hollywood!

Cuộc tấn công của khuôn mẫu Hollywood!

Attack of the Hollywood Clichés!

Nội dung phim Cuộc tấn công của khuôn mẫu Hollywood!

Đội quân một người, cuộc gặp định mệnh, thong thả bước ra từ vụ nổ lớn – các ngôi sao và người trong nghề bàn về những khuôn mẫu điện ảnh và nhiều chuyện khác.

Trailer phim Cuộc tấn công của khuôn mẫu Hollywood!:

trailers