Đại Binh Tiểu Tướng

Đại Binh Tiểu Tướng

Little Big Soldier

Nội dung phim Đại Binh Tiểu Tướng

Đó là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi những con người đứng đầu đất nước phát động chiến tranh chỉ để thỏa mãn lòng tham không đáy của bọn họ. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, hàng triệu người chết bởi những trận chiến vô nghĩa đó. Và những người còn sống chỉ có hai lựa chọn duy nhất - giết hoặc bị giết...

Trailer phim Đại Binh Tiểu Tướng:

trailers