Đại chiến kén rể

Đại chiến kén rể

Oh My Baby

Nội dung phim Đại chiến kén rể

Độc thân và đứng trước ngưỡng cửa tuổi 40, một biên tập viên tạp chí quyết định bỏ qua hôn nhân và nhảy luôn sang chương có con và tận hưởng hạnh phúc.