Đáng Kiếp (Phần 1)

Đáng Kiếp (Phần 1)

Get Even (Season 1)

Nội dung phim Đáng Kiếp (Phần 1)

Đáng Kiếp kể về trong cuộc trả thù tinh vi mà bí mật, bốn người bạn học cùng lớp ở trường tư hợp lực nhằm vạch trần một loạt những điều bất công xảy ra khắp trường.