David Copeland: Kẻ đánh bom đinh London

David Copeland: Kẻ đánh bom đinh London

Nail Bomber: Manhunt

Nội dung phim David Copeland: Kẻ đánh bom đinh London

Phim tài liệu này xem xét các vụ đánh bom năm 1999 ở London nhắm vào cộng đồng người da đen, Bangladesh và đồng tính – và cả cuộc đua tìm ra thủ phạm ở phe cực hữu.

Trailer phim David Copeland: Kẻ đánh bom đinh London:

trailers