Đến 2 nước Mỹ

Đến 2 nước Mỹ

Coming 2 America

Nội dung phim Đến 2 nước Mỹ

Akeem Monarch châu Phi biết rằng anh ta có một đứa con trai lạc đảo ở Hoa Kỳ và phải trở lại Mỹ để gặp người thừa kế bất ngờ này và xây dựng mối quan hệ với con trai mình.

Trailer phim Đến 2 nước Mỹ:

trailers