Derek (Phần 3)

Derek (Phần 3)

Derek (Season 3)

Nội dung phim Derek (Phần 3)

Derek, Geoff và Vicky đương đầu với cuộc sống ở nhà dưỡng lão trong khi Hannah thích nghi với việc làm mẹ và với hôn nhân.