Dị năng – Trong mỗi chúng ta

Dị năng – Trong mỗi chúng ta

Freaks – You're One of Us

Nội dung phim Dị năng – Trong mỗi chúng ta

Được kẻ lang thang bí ẩn mách bảo, nữ đầu bếp nhu mì làm đồ chiên rán biết cô có siêu năng lực và đồng loại. Đồng thời cô cũng phát hiện âm mưu xấu xa có quy mô lớn.