Đội cứu hộ biển khơi: Rạn san hô Great Barrier

Đội cứu hộ biển khơi: Rạn san hô Great Barrier

Octonauts & the Great Barrier Reef

Nội dung phim Đội cứu hộ biển khơi: Rạn san hô Great Barrier

Trong phim âm nhạc đặc biệt này, Đội cứu hộ biển khơi phải ngăn chặn đàn sao biển ăn san hô đói khát để cứu ngôi nhà trên rạn san hô dễ bị tổn thương của người bạn mới.