Đồn Brooklyn số 99 (Phần 4)

Đồn Brooklyn số 99 (Phần 4)

Brooklyn Nine-Nine (Season 4)

Nội dung phim Đồn Brooklyn số 99 (Phần 4)

Trong khi đồn 99 cố che giấu những việc xảy ra ở Brooklyn, Jake và Holt tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng ở Florida. Holt sống rất tốt ở đó.