Dưới lớp phục trang

Dưới lớp phục trang

Sa Balik Baju

Nội dung phim Dưới lớp phục trang

Các câu chuyện đan xen xoay quanh 6 người phụ nữ khi họ đương đầu với những áp lực hiện đại của mạng xã hội, công việc và mối quan hệ trong thời đại số.

Trailer phim Dưới lớp phục trang:

trailers