Dynasty Warriors: Chiến binh Tam Quốc

Dynasty Warriors: Chiến binh Tam Quốc

Dynasty Warriors

Nội dung phim Dynasty Warriors: Chiến binh Tam Quốc

Lãnh chúa, chiến binh và chính khách tranh giành quyền lực tối cao trong phim hư cấu dựa trên các video game ăn khách và "Romance of the Three Kingdoms".