Elisa và Marcela

Elisa và Marcela

Elisa & Marcela

Nội dung phim Elisa và Marcela

Năm 1901 tại Tây Ban Nha, Elisa Sánchez Loriga đã giả nam để lấy được người phụ nữ cô yêu, Marcela Gracia Ibeas. Phim dựa trên những sự kiện có thật.