Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Nội dung phim Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Shinji Ikari vẫn còn nữa sau khi mất đi ý chí sống, nhưng nơi anh ta đến dạy anh ta những gì nó có nghĩa là hy vọng. Cuối cùng, dự án công cụ được thiết lập trong chuyển động và anh ta sẽ thực hiện một giá đỡ mệt mỏi cuối cùng để ngăn chặn tác động cuối cùng.

Trailer phim Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time:

trailers