Grace và Frankie (Phần 2)

Grace và Frankie (Phần 2)

Grace and Frankie (Season 2)

Nội dung phim Grace và Frankie (Phần 2)

Họ không phải bạn bè, nhưng khi hai ông chồng bỏ họ để đến với nhau, Grace đúng mực và Frankie lập dị bắt đầu gắn bó trong loạt phim được đề cử giải Emmy này.