Hắc quản gia: Chương đoàn xiếc

Hắc quản gia: Chương đoàn xiếc

Kuroshitsuji: Book of Circus

Nội dung phim Hắc quản gia: Chương đoàn xiếc

Một đoàn xiếc làm náo động thành phố. Bất cứ nơi nào đoàn xiếc đi qua đều có những đứa bé biến mất. Sebastian và Ciel thâm nhập vào đoàn xiếc để điều tra. Họ gặp phải một người không ngờ ở đó ... Mục đích được che giấu của đoàn xiếc là gì? ??