Hanasaki Mai không im lặng (Phần 1)

Hanasaki Mai không im lặng (Phần 1)

Hanasaki Mai Speaks Out (Season 1)

Nội dung phim Hanasaki Mai không im lặng (Phần 1)

Trên cương vị mới là thanh tra nội bộ ngân hàng, một người già lập dị phải hợp tác với một phụ nữ không bao giờ ngần ngại lên tiếng khi chứng kiến hành vi sai trái.