Hanasaki Mai không im lặng (Phần 2)

Hanasaki Mai không im lặng (Phần 2)

Hanasaki Mai Speaks Out (Season 2)

Nội dung phim Hanasaki Mai không im lặng (Phần 2)

Bộ đôi thanh tra nội bộ ngân hàng kỳ quặc tiếp tục tự tin làm việc, vạch tội cấp trên vi phạm và xử lý các vấn đề một cách hiệu quả hết sức.