Hố đen: Giới hạn hiểu biết của chúng ta

Hố đen: Giới hạn hiểu biết của chúng ta

Black Holes | The Edge of All We Know

Nội dung phim Hố đen: Giới hạn hiểu biết của chúng ta

Cùng theo chân các nhà khoa học trong hành trình tìm hiểu và ghi lại hình ảnh đầu tiên của lỗ đen, đồng thời khám phá giới hạn của sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.

Trailer phim Hố đen: Giới hạn hiểu biết của chúng ta:

trailers