Hoa Du Ký

Hoa Du Ký

A Korean Odyssey

Nội dung phim Hoa Du Ký

Anh là sinh vật thần thoại ích kỉ khát khao trở nên bất khả chiến bại, nhưng ngờ đâu số phận lại rơi vào tay cô gái có khả năng nhìn thấy các sinh vật siêu nhiên.