Hội Quái Siêu Cấp: Giúp đỡ ông già Noel

Hội Quái Siêu Cấp: Giúp đỡ ông già Noel

Super Monsters: Santa’s Super Monster Helpers

Nội dung phim Hội Quái Siêu Cấp: Giúp đỡ ông già Noel

Ông già Noel cực kỳ cần sự trợ giúp để chuẩn bị hết chỗ quà. Thế là Hội Quái Siêu Cấp đã ra tay trợ giúp, dùng phép thuật quái vật để tất cả quà được trao đúng giờ!