Hồi ức của một geisha

Hồi ức của một geisha

Memoirs of a Geisha

Nội dung phim Hồi ức của một geisha

Bị bán cho nhà geisha khi còn nhỏ, con gái của một ngư dân trở thành geisha được săn đón nhất Kyoto – nhưng sự cạnh tranh ngăn cản tương lai mà cô khao khát.